Siber Zorbalık Nedir? Kapsamlı Makale - HicrettaylaN

Siber Zorbalık Nedir? Kapsamlı Makale

HicrettaylaN
HicrettaylaN 143 Okuma 0 Yorum
10 Dakika
Siber Zorbalık Nedir? Kapsamlı Makale

Web ve sosyal medya hepimizin günlük yaşamının bir parçası haline geldi ve tıpkı yetişkinler gibi, genç insanlar bile kendi ilişkilerini geliştirmek için dijital platformları kullanıyor.

Ama saldırganlık ve şiddet çevrimiçi olarak ortaya çıktığında ne olur? Bu yazıda siber zorbalık konusunu, anlamını ve özelliklerini inceleyecek ve aşağıdaki gibi bazı soruları cevaplamaya çalışacağız:

 • Ne tür siber zorbalık var?
 • Siber zorbalığın kurbanları kimlerdir?
 • Siber zorbalığın sonuçları nelerdir?
 • Siber zorbalık nasıl yenilebilir?

Siber Zorbalık Nedir

Siber Zorbalık Nedir
Siber Zorbalık Nedir

Bir birey veya bir grup birey tarafından yürütülen, zaman içinde tekrarlanan, kendini savunmakta zorlanan bir mağdura karşı çeşitli elektronik temas biçimleri kullanılarak yürütülen saldırgan ve kasıtlı eylem.

Bu tanımdan, siber zorbalık ve zorbalık arasındaki temel farkın, zorbalık bölümlerinin çoğunu karakterize eden fiziksel bileşenin eksikliği olduğu açıktır.

Zorba ve kurban arasındaki ilişki aslında gerçek bilgiye dayanıyor, aynı şehirde yaşıyorlar ve aynı ortamları sık sık kullanıyorlar. Siber zorba, ise kurbanları gerçekten tanımayan, yalnızca ilgili kullanıcı adlarını ve profil resimlerini bilen bir kişi de olabilir

Siber Zorbalık Biçimleri

Siber Zorbalık Biçimleri
Siber Zorbalık Biçimleri

Siber zorbalığın anlamını netleştirdik, kendini gösterebileceği farklı yolları daha fazla açıklamak için yararlı olan farklı türleri görelim. Siber zorbalık veya çevrimiçi zorbalık söz konusu olduğunda, kurbana karşı en yaygın davranışlar farklıdır, bunları kısaca görelim.

Saldırgan ve Agresif

Siber zorbalar, belirli bir çevrimiçi etkinlik gerçekleştirdiğinde, örneğin bir sosyal ağa müdahale ederek düşüncelerini ifade ettiğinde, bir kullanıcıya karşı agresif, şiddetli, kaba içerikli mesajlar yayınlar. Başka bir durum, suçun kurbanın vücuduna yönelik olduğu vücut utandırma durumudur.

Taciz‍

Taciz, yani “taciz”: SMS, e-posta, sohbet, sosyal ağlar aracılığıyla bir veya daha fazla konu tarafından hedef olarak alınan bir bireye karşı sürekli ve tekrarlanan kaba, agresif ve tehdit edici nitelikte çok sayıda mesajın gönderilmesinden oluşur.

Karalama‍

Karar (karar) veya “itibarın zararı”: imajına zarar vermek, itibarını rencede etmek veya gizliliğini ihlal etmek amacıyla, kurbanı içeren utanç verici davranışlar veya durumlarla ilgili haberlerin, fotoğrafların veya videoların (gerçek veya sahte) yayılmasıdır. Aynı zorbaların kurbanlarını kötü muameleye ve istismara maruz bırakırken kaydettiği fotoğrafları veya videoları da içeren klasik bir siber zorbalık örneği

Taklite Bürünme‍

Kimliğe bürünme, yani “kimlik hırsızlığı”: siber zorba, kurbanın kendisine kullanılan bir veya daha fazla hesaba erişmek için kimlik bilgilerini aldıktan sonra uygulamaya konan, kurbana yönelik aşağılayıcı faaliyetler kümesidir. Bir örnek, mesajların gönderilmesi veya uygunsuz içeriğin yayınlanması, insanları kurbandan geldiklerine inandırmaktır.

Dolaşma ve Hile

‍”Bilgi ve Aldatma” olarak tercüme edebileceğimiz dış ve hile: kurbanın samimi görüntülerini veya diğer hassas materyallerini alan, bunları mesajlar, sohbet veya sosyal ağlar aracılığıyla yayan veya kurbanın onayı olmadan veya iradesi dışında ağa yükleyen ve böylece onları herkes için erişilebilir hale getirenlerin davranışlarından oluşur.

Dışlama‍

Dışlama, “dışlama”: bu durumda, siber zorbalık mağdurları dijital kanallardan izole edilir (örneğin, Facebook’ta arkadaşlığı kabul etmeyecekleri veya kurbanı grup sohbetlerinden dışlamayacakları şekilde yapılır).

Siber Zorbalıkta İstatistiksel Veriler

Siber zorbalık vakalarını ölçmeye çalışmak için istatistiksel bir anket yürütüldü. Raporda:

“Siber zorbalık, tüm zorbalık kurbanlarının %22,2’sini etkiledi. Vakaların %5,9’unda tekrarlanan eylemler vardı (ayda birkaç kez). […] İnternete bağlanan veya cep telefonu olan kızların %7,1’i internet veya cep telefonu üzerinden sürekli tacize maruz kalırken, erkeklerin %4,6’sı.”

11 ila 13 yaş arasındaki çocukların yaklaşık %7’si ayda bir veya daha fazla kez cep telefonu veya internet aracılığıyla taciz mağduru olurken, 14 ila 17 yaş arası çocuklar arasında pay %5,2’ye düşüyor.

Siber Zorba Kim

Bir siber zorbayı nasıl tanırsınız “Telematik ağı kullanarak hareket eden sanal zorba” olarak tanımlıyor.

Zorbaların davranışları, aslında, kurban ve kabadayı temas ettiğinde kesin anlarda bağlamsallaştırılırken (örneğin okulda veya spor bağlamları veya park gibi diğer yerlerde zorbalığı düşünün), dijital medya, siber zorbanın saldırgan davranışının herhangi bir zamanda ve denekler arasındaki coğrafi mesafeye bakılmaksızın gerçekleşebilmesini sağlar ve bu da mağdurun hedef olduğu tacizden kaçmasını daha da zorlaştırır.

Siber Zorbalığın Davranışsal Yönleri

Siber zorbaların kim olduğunu gördük, şimdi daha derine inmeye çalışalım. Siber zorbalığın temel davranış özellikleri şunlar olabilir:

 • Görünürdeki özgüven, genellikle kurallara göre bir üstünlük duygusunun eşlik ettiği.Siber zorbanın bir grupta kendini zorla ortaya koyması ve “silahlarını” kendini empoze etmek ve kendisine ve başkalarına ne kadar “değerli” olduğunu kanıtlamak için kullanması gerekir.
 • Saldırganlık ve şiddete olan çekicilik: siber zorba genellikle kendini arar ve kavga durumlarına sokar
 • Genel olarak, gruptaki tahriş ve gerginliğin nedeni, en zayıf olanın üzerlerinde öfkeyle öfkelenmesi ve hayal kırıklıklarını telafi etmeye çalışması ile birlikte.

Siber zorbanın özelliklerinin psikolojik bir okumasını yaparken, o zaman, kolay ama yanlış teşhislere düşmemeye büyük özen gösterilmelidir. Örneğin, bazı psişik bozukluklar (provokatif muhalif bozukluk veya davranış bozukluğu gibi) saldırganlık gibi siber zorbalığa benzer özelliklere sahiptir, ancak farklı psikolojik dinamiklerden kaynaklanır.

Siber Zorbalıkta Psikolojik Açıdan Kabadayı Kim

Siber zorbalığın nedenlerini anlamak için yararlı olan zorbanın psikolojik özellikleri arasında en sık bulduğumuz iki özellik vardır:

 • İddia edilen bir üstünlük arayışının arkasına düşük bir benlik saygısı gizleyenlerin kırılganlığı
 • Özellikle duygusal bileşeninde empati eksikliği.

Aslında, zorbalıkta empati üzerine yapılan araştırmalar, siber zorbaların mutlaka çok az mentalizasyon kapasitesine sahip olmadığını, yani diğerinin zihninde ne olduğunu hayal etmeyi açıkça ortaya koyuyor.

Gerçekten de, zorbalık eylemleri gerçekleştirenler, başkalarının hissettiklerini hissetme yetenekleri (duygusal empati) azaltılmış gibi görünseler bile, genellikle dış duygusal durumları tanıyabilirler (bu empatinin bilişsel bileşenidir).

Siber zorbalar bu nedenle başka bir kişinin ne hissettiğini anlayabilir (ve bu, potansiyel kurbanları tespit etme yeteneklerini etkileyebilir), ancak aynı duyguları vekaleten bir şekilde dağıtmaz.

Siber zorbalık hakkında konuştuğumuzda, nedenler yalnızca siber zorbalığın özelliklerine kadar uzanmamalı, aynı zamanda çevresel nitelikteki yönleri de ilgilendirebilir:

 • Dijital araçların kullanımından kaynaklanan anonimlik algısı
 • Agresif davranışları destekleyebilecek bir okul iklimi
 • Engelli veya etnik ve dini azınlıklara karşı ortak hoşgörüsüzlük veya önyargı tutumları.

Siber Zorbalıkta Kurbanlar

Siber Zorbalıkta Kurbanlar
Siber Zorbalıkta Kurbanlar

Siber zorbalığın kurbanları kimlerdir? Genel olarak siber zorbalık, endişe hissetme eğiliminde olan, sakin ve çok agresif olmayan ve bilinçsizce siber zorbanın eylemleri için verimli bir zemin yaratabilen erkekleri etkiler.

Siber zorbalık kurbanı olan kişilerin özellikleri çeşitlidir ve şunlarla ilişkilendirilebilir:

 • Fiziksel görünüme ‍
 • Kıyafet türüne
 • Cildin veya saçın rengine
 • Cinsel veya dini yönelime.

Zorbanın eylemleri, okul veya sporda özellikle çekici veya mükemmel bir akranı da etkileyebilir. Zorbalık yapanların psikolojisinde önemli bir rol oynayan, grubun geri kalanından tam olarak çeşitliliktir.

Siber Zorbalığın Sonuçları

Zorbalık ve siber zorbalık arasındaki gerçek fark, çevrimiçi olarak gerçekleştirilen eylemin aniden ve sessizce vurması ve çoğu zaman mağdurun fenomen devam ettiğinde bunun farkına varmasıdır.

Aslında “sosyal grup” tarafından fark edilmek, içinde popülerlik arayan, eğlence için ve hatta bazen can sıkıntısından dolayı hareket eden siber zorbanın temel çıkarlarından biridir. Bütün bunlar, mağdurlar üzerindeki sonuçları sık sık düşünmeden.

Siber Zorbalık Kurbanları Nasıl Hissediyor

Siber zorbalık olaylarını karakterize eden virallik, kurbanda bir çaresizlik hissi yaratıyor: kontrolü olmadığına inanıyor, olayların insafına hissediyor, yeniden paylaşım akışını durduramıyor ve olumsuz yorumlar. Bu eylemler, mağdurda aşağıdakiler de dahil olmak üzere fiziksel semptomlar ve psikolojik sorunlar yaratabilir:

 • Kaygı
 • Depresyon
 • Uyku bozuklukları
 • Saldırganlık
 • Sosyal geri çekilme
 • İktidarsızlığı öğrendi
 • Kendine zarar verici davranış
 • Travma sonrası stres bozukluğu.

Siber zorbalığın olası psikolojik sonuçları arasında, zorbalık ve siber zorbalık bölümlerinden önce gelebilecek gönüllü bir sosyal izolasyon olan hikikomori sendromundan da bahsediyoruz.

Siber Zorbalıkla Nasıl Mücadele Edilir‍

Zorbalık ve siber zorbalık arasında bazı farklılıklar olsa da, buna karşı koymak için anahtar kelimeler aynıdır: dinleme, yardım, eğitim ve önleme.

Siber zorbalıkla mücadele konusu tüm toplumu ilgilendirir, bu nedenle her biri kendi becerilerine sahip herkesin onunla mücadeleye yardımcı olması arzu edilir.

Aileden okula, kurumlardan geçerek, eğitim çalışmaları ve siber zorbalığın önlenmesi daha da gerekli.

Genellikle okullarda siber zorbalık projelerinde yer alan öğretmenlerle birlikte (tüm Bağlantılı Nesiller projesi arasında hatırlıyoruz), Posta Polisi siber zorbalığa karşı mücadelede de çalışır ve hem siber zorbalık hem de kendini nasıl koruyacağınız hakkında bilgi vermek için değerli bir müttefik olduğunu kanıtlayabilir. ve dijital bir zorbalık eylemi yaşadığınızda.

Siber zorbalığın aslında cezai sonuçları olabilir ve raporlama çok faydalı bir araç olabilir. İtalya’da siber zorbalığa karşı herhangi bir yasa var mı? Evet, bu 29 Mayıs 2017 tarihli Kanundur, hayır. 71: Siber zorbalık eylemleri için müdahale stratejilerini ve cezai sonuçları belirleyen, siber zorbalık olgusunun önlenmesi ve kontrolü için küçüklerin korunmasına yönelik hükümler.

Siber Zorbalıkta Psikolojik Yardım

Kolluk Kuvvetleri her zaman emrimizde olsa da, bir siber zorbalık eylemine maruz kaldığınızı bildirmek kolay olmayabilir. Siber zorbalıkla ve sonuçlarıyla mücadelede önemli bir adım, bir akıl sağlığı uzmanına başvurmak olabilir.

Mağdurlar lehine ahlaki ve psikolojik bir destek faaliyeti, destek vererek ve acılarını memnuniyetle karşılayarak esastır, ancak siber zorbaya da devralınma fırsatı verilmelidir.

Özellikle aile ilişkilerini analiz ederek ve bu agresif davranışları yaratan duygulara ve motivasyonlara odaklanarak siber zorbanın kişisel geçmişinin köklerine batabilecek uygun bir psikoterapötik yaklaşıma ihtiyaç vardır.

Yazar HicrettaylaN Blogger/Web Design
Takip Et
Çoğumuz hayatımızı yönetmenin günlük akışına o kadar kapılıyoruz ki bazen kayboluyoruz. Hayatın hamster çarkı asla durmaz ve siz farkına varmadan haftalar, aylar ve yıllar uçup gider. Hayatınız için önemli olan şeylere odaklanın, ve yaşamınızı zenginleştirmek için çalışın. Teknoloji ve Web Tasarım benim mutluluk listemdeki kutuları işaretlemede en başta gelmektedir. Bazı harika ipuçları, deneyim, fikir ve diğer bloglardan öğrendiklerimi paylaşarak, insanların hayatlarında bir fark yaratmayı umuyorum.
Sizde Yorum Yapın

Sizde Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir